De missie van van onze club is duidelijk: wij willen kinderen, jongeren en volwassenen de gelegenheid bieden om te voetballen ongeacht hun geslacht, huidskleur, cultuur of geloof. Daarbij willen wij als club sportieve ambities verenigen met samenhorigheid, vriendschap en gezelligheid. Kortom met sociaal maatschappelijke waarden.
Ook niet-voetballers willen we nauw bij het clubleven betrekken. Zo willen bestuur, spelers, trainers, begeleiders, sponsors en sympathisanten samen een hechte warme gemeenschap vormen waar iedereen zich thuis kan voelen.

De krachtlijnen van ons beleid kunnen als volgt samengevat worden:

– Wij willen toegewijde en bekwame trainers en begeleiders die oog hebben voor het sportieve maar die evenzeer opvoedkundige kwaliteiten bezitten.
– Wij vinden open communicatie tussen alle geledingen van de club essentieel.
– Wij willen als club toonaangevend zijn en dit ook naar buiten toe uitdragen. Daarom werd een gedragscode opgesteld die door iedereen binnen de club moet gerespecteerd worden.
– Wij hechten zeer veel belang aan de contacten met ouders en grootouders. Hun aanwezigheid is cruciaal voor het bereiken van onze doelstellingen.
– Wij geven volop kansen aan de eigen jeugd en het is een prioriteit eigen talentvolle jongeren te laten doorstromen naar het eerste elftal.
– Wij leveren inspanningen om de samenwerking met andere verenigingen in onze gemeenschap te bevorderen om zo onze verbondenheid met de Zoerselse leefgemeenschap duidelijk te maken.
– Onze financiĆ«le draagkracht wordt in grote mate bepaald door sponsoring. Wij willen onze appreciatie voor deze mensen en bedrijven tot uiting brengen.

Print Friendly, PDF & Email