Hieronder volgt een overzicht van COVID-19 richtlijnen die dienen gevolgd te worden bij het betreden van ons complex KFCE Zoersel:

– personen die zich niet goed voelen en COVID-19 symptomen vertonen, mogen ons complex niet betreden

mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar

– het mondmasker mag af voor spelers, trainers en afgevaardigden tijdens de wedstrijd, voldoende afstand houden blijft wel gewenst

– iedereen is verplicht zijn handen grondig te ontsmetten

– een maximum van 400 toeschouwers is toegelaten

– alle spelers dienen eigen drinken te voorzien

– gebruik van kleedkamers en douches:

– van U6 tot en met U13 kan wel omgekleed worden voor en na de wedstrijd maar er kan niet gedoucht worden na de wedstrijd

– vanaf U15 kan er wel gedoucht worden, maar men dient dit
gespreid te doen (max 3 personen tegelijk onder de douche,
max 15 spelers per kleedkamer)

– onze kantine (meldingsplicht) valt onder de horeca-regels en is geopend:

– men komt binnen met mondmasker, ontsmet de handen en neemt plaats aan een vrije tafel en blijft daar ook aan zitten. Deze tafels worden na elk gebruik ontsmet en aan tafel mag het mondmasker af

registratie is verplicht:

– er zullen registratiepapieren liggen op de tafels in de kantine. Gelieve deze in te vullen af te geven aan de kassa waar jetons kunnen aangekocht worden.

– betalingen moeten gebeuren via jetons, deze kan men aanschaffen aan de kassa bij het binnenkomen in de kantine. Er is geen hergebruik van jetons binnen eenzelfde weekend en zijn dus coronaproof.

– de tafels in de kantine zijn zo geplaatst dat er max 4 personen aan een tafel mogen zitten

– tussen de tafels is veiligheidshalve minimaal 1,5 meter ruimte voorzien
– tafels en stoelen worden niet verschoven

Als bestuur van KFCE Zoersel vertrouwen wij erop dat zowel eigen supporters als onze tegenstanders zich keurig gedragen en zich aan de opgelegde regels houden. Enkel op deze manier kunnen wij onze geliefkoosde sport blijven beoefenen.

Alvast bedankt voor uw inspanningen,

het bestuur KFCE Zoersel

Print Friendly, PDF & Email