Informatie en fotomateriaal op deze website staat onder het copyright van KFCE Zoersel en mag bijgevolg niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem dus steeds eerst contact met ons op.

Bij toestemming dient bovendien voldaan te worden aan volgende voorwaarden:
Ieder overgenomen informatiestuk (verslagen, foto’s, reportages, artikels, fragmenten, …) moet voorzien worden van de bronvermelding “© KFCE Zoersel”.
Deze vermelding moet bovendien gelinkt worden naar de website: http://www.kfcezoersel.be.
Het spreekt voor zich dat de overgenomen informatie niet onder de eigen copyright mag geplaatst worden.

KFC Eendracht Zoersel kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inbreng van derden aan deze website en distantieert zich van de uitspraken die te vinden zijn in mogelijke reacties en forums op deze website.

Hoewel de inhoud van deze site met de nodige zorg werd samengesteld kan het voorkomen dat er onjuistheden dan wel typefouten op de site staan. KFCE Zoersel sluit dan ook iedere aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is, uit.

Door materiaal in te sturen ter publicatie op deze site, verleent men KFC Eendracht Zoersel een onbeperkt gebruiksrecht, waardoor dit materiaal in alle uitgaven van deze site mag gebruikt worden en zonder dat KFC Eendracht Zoersel hiervoor enige tegenprestatie verschuldigd is. KFC Eendracht Zoersel behoudt zich bovendien het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen, in te korten en/of te verwijderen van de website.

Bij schending van deze copyright kunnen gerechtelijke stappen overwogen worden.

Print Friendly, PDF & Email