We zijn verheugd dat het normale voetballeven stilaan op gang komt na een periode gekenmerkt door stilleggen van competitie, toeschouwersverbod en een beperkt gebruik van kleedkamers en douches. Alleen de feestactiviteiten ondervinden nog last van corona.

Het bestuur van de club is echter niet bij de pakken gaan zitten en heeft een adviesraad opgericht, met als doel adviezen te geven aan het dagelijks bestuur over de lange termijnstrategie van de club.

Wie zit er in de adviesraad?

Deze adviesraad is multidisciplinair samengesteld. Bruno Scheerlinck ,ondernemer en één van onze grote sponsors, Koen Cruysberghs Kinesist van onze club en ouder van een van onze spelertjes, Sven Eelen ,oudspeler en ook zaakvoerder van het boekhoudkantoor Addicom (onze boekhouder), Rudi Lecoutre advocaat ook verbonden aan het BAS (Beroepscomité Arbitrage vppr Sport), Paul Goesaert ex-zaakvoerder van Seating Systems (met heel wat voetbalervaring op de teller) zijn de externen. Zij worden aangevuld door Steven Schryvers, Voorzitter van onze club, Kevin Aertbeliën jeugdverantwoordelijk en bestuurder van de club, Simon Thielens, jeugdtrainer en Rudy Broeckaert bestuurder van de club.

Het dagelijks bestuur heeft inmiddels beslist om de communicatie met onze leden en sympathisanten te versterken. Het is onze bedoeling om jullie tweemaandelijks via mail, Instagram, Facebook en onze website te informeren over het reilen en zeilen van onze club.

Er zijn reeds een aantal interessante items aan bod gekomen die momenteel uitgewerkt worden en waarover jullie binnenkort meer zullen vernemen.

Zo zullen we o.a. via dit kanaal de voetbalkalender, onze evenementenkalender en belangrijke gebeurtenissen meedelen.

Het Bestuur KFCE Zoersel

Print Friendly, PDF & Email