Omdat we met het dagelijks bestuur opgeslorpt worden door allerlei beslommeringen en zo te weinig aandacht kunnen besteden aan de lange termijn visie hebben we in het bestuur beslist om een adviesraad te installeren. Deze zal multidisciplinair samengesteld zijn.

Bruno Scheerlinck is zakenman en onze belangrijkste sponsor en Paul Goesaert heeft een ruim netwerk in voetbalmiddens en is sympathisant van onze club, Koen Cruysberghs is ons wel bekend als kine en is tevens kine van onze club, Rudi Lecoutre is advocaat en kent de voetbalwereld ook goed, Sven Eelen zelf nog steeds actief als speler in onze club en tevens via Addicom de boekhouder van de club kan ons heel wat bijbrengen op fiscaal en boekhoudkundig vlak. Vanuit het bestuur zullen Steven Schryvers en Rudy Broeckaert deel uitmaken van dit adviescomite.

Dit comité zal samenkomen wanneer het COVID-virus vergaderen toe laat.

Het bestuur

Print Friendly, PDF & Email