Zoals velen weten, hebben enkele privé-investeerders het plan opgevat om in de omgeving van het industrieterrein van Malle 4 windturbines van 200 meter hoog (2 voetbalvelden!) te plaatsen. Eén daarvan zou vlak achter onze voetbalterreinen komen, en een andere op de Fingo site van het industrieterrein vlakbij. Het is echter niet bij plannen gebleven, sinds kort werd ook de effectieve aanvraag ingediend.

Hernieuwbare energie mag dan wel met zekerheid een toenemende plaats krijgen in de wereld van vandaag en morgen, maar dan niet ten koste van alles.

Het actiecomité Windstil heeft een getrouwe computersimulatie gemaakt van het nieuwe uitzicht na de plaatsing van de turbines. U vindt deze onderaan de pagina, en laten u zelf oordelen. Naast deze visuele vervuiling is er ook het impact van de draaiende wieken op mens en dier, geluid, slagschaduw, ijsvorming, …

In het belang van al onze leden kunnen we met dit project niet akkoord gaan. Deze locatie is niet geschikt voor dergelijke constructies. Wij hebben dat namens onze club te kennen gegeven aan de officiële instanties.

Wie hierover meer te weten wil komen kan terecht op de website www.windstil.be of bij de dienst Ruimtelijke ordening van de Gemeente Zoersel (03 2980 911).

Het indienen van bezwaarschriften kan via onderstaande link en moet gebeuren voor 1 juni eerstkomend.

Ik wil bezwaar aantekenen

Het Bestuur van KFC Eendracht Zoersel

Print Friendly, PDF & Email